Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓN PRIVADA JOHAN CRUYFF informa de les dades següents:

 

FUNDACIÓN PRIVADA JOHAN CRUYFF, C/ Anna Maria Martinez Sagí, s/n, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona (España), con NIF: G-60838380, mail de contacto info@fundacioncruyff.org (endavant, indistintament la “Fundació”)

 

La missió de la Fundació és donar suport i desenvolupar projectes de transformció social a través de l’esport per a nenes, nens i joves amb necessitats especials.

 

Entre d’altres fins fundacionals, , la Fundació col·labora amb l’organització del TRAM BARCELONA OPEN (tennis en cadira de rodes), que pretén consolidar-se com el principal esdeveniment d’esport adaptat de Barcelona (més informació aquí www.barcelona-open.com).

 

La Fundació és titular de la web www.fundacioncruyff.org i del present lloc web www.barcelona-open.com, des del cual gestionem l’organització del TRAM BARCELONA OPEN (en endavant, el “Lloc Web”).

 

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest Lloc Web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí descrites (en endavant, “Usuari(s)”).

 

Aquest portal proporciona a l’Usuari l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades en aquest Lloc Web pertanyents a la Fundació. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

 

Menors

Els menors de 14 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats mitjançant el Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent la complementació dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació en el seu cas, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en que la Fundació no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els papers i tutors qui habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixen al Lloc Web i/o facilitin les dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent la Fundació cap responsabilitat al respecte.

 

Protecció de dades

La Fundació compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquestes i demés normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a la Fundació, farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, revocació del consentiment i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, així com la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

 

Tanmateix, la Fundació l’informa que da compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, o la normativa aplicable en tot moment, li sol·licitarà, en el seu cas, el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

Per a més informació, visiti la nostra Política de Privacitat.