Avís legal

Avís Legal i Condicions d’Ús

Les presents Condicions Generals regulen les relacions surgides entre la FUNDACIÓ STEP BY STEP. Carrer Berga, 22 3º 1º, Barcelona, 08012, ESPANYA, amb CIF G64757412, mail de contacte nbettonica@fundacionstepbystep.org i telèfon 932231663 (endavant, indistintament la “Fundació” o “Step by Step”).

La missió de la Fundació és oferir al lesionat una proposta de fisioteràpia basada en un tractament personalitzat de qualitat, que possibiliti el seguiment d’un procés de rehabilitació eficient que repercuteixi, en gran mesura, a una millora de la seva qualitat de vida.

Des dels seus inicis la Fundació ha apostat per millorar la qualitat de vida dels lesionats medul·lars en tots els àmbits: rehabilitació, investigació i, com no, inclusió social. Entre d’altres fins fundacionals, la Fundació col·labora amb el patrocini i organització de diferents iniciatives lúdico-esportives i socials en les que els nostres esportistes són els grans protagonistes, en particular, el TRAM BARCELONA OPEN (tennis en cadira de rodes), que pretén consolidar-se com el principal esdeveniment d’esport adaptat de Barcelona (més informació aquí www.barcelona-open.com).

La Fundació és titular de la web www.fundacionstepbystep.com i del present lloc web www.barcelona-open.com, des del cual gestionem l’organització del TRAM BARCELONA OPEN (en endavant, el “Lloc Web”).

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest Lloc Web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí descrites (en endavant, “Usuari(s)”).

Aquest portal proporciona a l’Usuari l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades en aquest Lloc Web pertanyents a la Fundació. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fou necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple servei de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que la Fundació ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-ne ús per a:

  1. incórrer en activitat il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  3. provocar danys als sistemes físics i lògics de la Fundació creadora del Lloc Web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. intentar accedir i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

La Fundació es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Fundació no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

La Fundació facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri com a tal  al Lloc Web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats mitjançant el Lloc Web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als fins fundacionals vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a STEP BY STEP de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 

MENORS

Els menors de 14 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats mitjançant el Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent la complementació dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació en el seu cas, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en que la Fundació no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els papers i tutors qui habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixen al Lloc Web i/o facilitin les dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent la Fundació cap responsabilitat al respecte.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La Fundació compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquestes i demés normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a la Fundació, farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, revocació del consentiment i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, així com la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Tanmateix, la Fundació l’informa que da compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, o la normativa aplicable en tot moment, li sol·licitarà, en el seu cas, el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Per a més informació, visiti la nostra Política de Privacitat.